Trên cơ sở nội dung Báo cáo số 1427/BC-STP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Sở Tư pháp về kết quả kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2013, ngày 09/10/2013, Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến đã ký văn bản số 8976/UBND-QLĐTh về việc chỉ đạo các Sở Tư pháp; Xây dựng; Tài nguyên môi trường; Thanh tra thành phố; UBND các quận, huyện kiểm tra rà soát việc xử lý vi phạm hành chính trên tất cả các lĩnh vực nói chung và ba lĩnh vực: đất đai, môi trường, xây dựng.
Thực hiện Kế hoạch số 4462/KH-UBND ngày 29/5/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2013 và Quyết định số 4283/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của Chủ tịch UBND thành phố về việc thành lập Đoàn kiểm tra về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tình hình xử lý vi phạm hành chính trong 3 lĩnh vực nêu trên tại 07 UBND quận, huyện và các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng. Kết quả kiểm tra cụ thể như sau:   
    1 2 3 Trang sau

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Thống kê truy cập

0 0 0 2 5 3 5 0 7 7
Hôm nay: 2977
Hôm qua: 7542
Tháng này: 150868
Tổng cộng: 0002535077