“Những gương cựu chiến binh điển hình với những hành động cụ thể, thiết thực, vượt qua khó khăn của chính bản thân mình, chăm lo, chia sẻ, nghĩ tới đồng đội, những người khó khăn hơn mình, tìm kiếm hài cốt đồng đội… có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, rất đáng tự hào, cần được tôn vinh và nhân rộng ra toàn xã hội” – Bí thư Thành uỷ Trần Thọ xúc động ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ngày 20 tháng 6 năm 2014, Luật công chứng số 53/2014/QH13 (gọi tắt là Luật công chứng năm 2014) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Luật gồm có 10 chương 81 điều với một số điểm mới cơ bản như sau:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Thực hiện Quyết định số 4251/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế phát ngôn. Công văn số 976/STTTT-BCXB ngày 19/9/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Sở Tư pháp ...

 
 
 
 
 
 
/http://vbqppl.moj.gov.vn/pages/vbpq.aspx
Lịch công tác
Danh bạ điện thoại

/http://vbqppl.moj.gov.vn/pages/vbpq.aspx
Thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính
Nghiên cứu - trao đổi
Hội công chứng
Văn bản mới
Khen thưởng
Thông tin báo chí

/tabid/64/default.aspx

/tabid/64/default.aspx
/tabid/64/default.aspx
/tabid/64/default.aspx

 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÌNH HOẠT ĐỘNG

 

 

Cần cài đặt Flash Player để xem

» Tất cả   

 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website

 

 

/tabid/64/default.aspx
/tabid/64/default.aspx
/tabid/64/default.aspx
/tabid/64/default.aspx
Hệ thống KS TTHC Đà Nẵng


 
 
 
 
 
 

 

Video

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Lượt truy cập

 

 

page counter

 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ           Liên hệ            RSS           Đăng nhập