Ngày 16-4, Tỉnh uỷ Quảng Nam và Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên là Đặc khu ủy viên - Đặc khu uỷ Quảng Đà, Tỉnh uỷ viên - Tỉnh uỷ Quảng Nam – Đà Nẵng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Bí thư Thành uỷ Trần Thọ và Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Nguyễn Đức Hải chủ trì buổi gặp mặt.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÌNH HOẠT ĐỘNG

 

 

Cần cài đặt Flash Player để xem

» Tất cả